To cite hyper2 in publications use:

Hankin RKS (2024). “Generalized Plackett-Luce Likelihoods.” Journal of Statistical Software, 109(8), 1–17. doi:10.18637/jss.v109.i08.

For generalized Bradley-Terry functionality, use:

Hankin RKS (2017). “Partial Rank Data with the hyper2 Package: Likelihood Functions for Generalized Bradley-Terry Models.” The R Journal, 9(2), 429-439. doi:10.32614/RJ-2017-061.

Corresponding BibTeX entries:

 @Article{,
  title = {Generalized Plackett-Luce Likelihoods},
  author = {Robin K. S. Hankin},
  journal = {Journal of Statistical Software},
  year = {2024},
  volume = {109},
  number = {8},
  pages = {1--17},
  doi = {10.18637/jss.v109.i08},
 }
 @Article{,
  title = {Partial Rank Data with the {hyper2} Package: Likelihood
   Functions for Generalized {B}radley-{T}erry Models},
  author = {Robin K. S. Hankin},
  journal = {The R Journal},
  year = {2017},
  volume = {9},
  number = {2},
  pages = {429-439},
  doi = {10.32614/RJ-2017-061},
 }